Image

A Békés Vármegyei Kormányhivatal a Gál Ferenc Egyetem, Technikum Szakképző Iskolával és a Kodolányi János Egyetemmel, valamint német, észt, spanyol és román partnerszervezetekkel közösen valósítja meg a 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 számú „MAP - Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership” című Erasmus + jó gyakorlatok cseréjét célzó projektjét.

The Government Office of Békés County together with the Gál Ferenc University, Technikum Vocational Training School and János Kodolányi University, as well as German, Estonian, Spanish and Romanian partner organizations implements the Erasmus+ project entitled "MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership" no. 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 aimed at exchanging good practices.

MAP hírek

Image
Image

MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership (Felnőttoktatásban alkalmazott digitális módszerek feltérképezése partnerségben)

2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642

 

Image

A projekt céljai:

 • a partnerszervezetek egymástól tanulva bővítsék a felnőttek digitális kompetenciájának és digitális tudatosságának fejlesztése során alkalmazott eszközeiket, módszereiket.
 • a partnerszervezetek megosszák egymással azokat a felnőttoktatásban használt módszereket, amelyeket a felnőtteknek nyújtott szolgáltatások/tanácsadás, a digitális kompetenciaszintek felmérése és a előzetes tudás elismerése, a digitális eszközök széles körű használata, valamint, az oktatási szakemberek digitális oktatásra való felkészítése és a differenciált oktatás (pl.: különböző generációs, tehát a digitalizációra eltérő képességekkel rendelkező felnőttek) során alkalmaznak.
 • tapasztalatcsere a felnőttképzésben és foglalkoztatásban érdekelt szervezetek hálózatba szervezésével; az együttműködés erősítéserősítésével, és a helyi együttműködési rendszerek működésével kapcsolatosan.

A projekt eredményei:

 • Jó gyakorlatok gyűjteménye angolul és a partnerek nemzeti nyelvein. 4 jó gyakorlatok / partner
 • kritériumrendszer a projekt hatásának mérésére (a hatásmérés módszerei és eszközei).
 • tanulmány, amely összefoglalja a projekt hatásait.
 • keretrendszer a felnőtt kompetenciafejlesztéssel foglalkozó szakemberek továbbképzéséhez.

Fejlesztési javaslatok a politikai döntéshozók, felnőttképzési szolgáltatók és más érintett szervezetek számára a felnőttek digitális készségei fejlesztésének és a felnőttképzés digitális átállásának elősegítése érdekében.

A projekt időtartama:    2022. 01.01.- 2023. 12.13.

A projektet az Európai Bizottság támogatta.

Partnerek:

Békés Vármegyei Kormányhivatal, Békéscsaba

Gál Ferenc Egyetem Technikum és Szakképző Iskola, Békés

Kodolányi János Egyetem, Orosháza

Volkshochschule Landkreis im Cham e.V., Cham

Estonian Fieldbus Competemcy Center, Tallin

Tallinna Polütechnikum, Tallin

Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna, Sepsiszentgyörgy

Universidad de Valladolid, Vallado

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

MAP Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership

2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642

Image

Aims of the project:

 • The main goal of the project is for the partner organisations to expand their toolkit and methods applied in the development of digital competence and digital awareness of adults through learning from each
 • Partner organisations share with each other the methods they apply in the provision of services/counselling for adults, in the assessment of digital competence levels and their recognition in further training, in the wide use of digital tools in adult education, in preparing education professionals for digital education and in differentiated teaching (e.g.: adults of different generations, thus with different capabilities for digitalisation).
 • Our further goal is to network organisations that are stakeholders in adult learning and employment; strengthen cooperation, and this way exchange experience in the operation of local cooperation

 

Results of the project:

 • Brochure/Collection of Best Practices will be created in English and in the partners’ national languages. 2 good practises / Partners required
 • system of criteria to measure the impact of the project (methods and tools on impact measurement).
 • study summarising project impacts will be
 • framework for further training of professionals engaged in adult competence development

Development proposals for policy-makers, adult education providers and other relevant organisations to facilitate the development of adult digital skills, and the digital switchover of adult education

Duration of the project: 01.01.2022 - 13.12.2023

The project has been supported by the European Commission.

 

Partners:

Békés Vármegyei Kormányhivatal, Békéscsaba

Gál Ferenc Egyetem Technikum és Szakképző Iskola, Békés

Kodolányi János Egyetem, Orosháza

Volkshochschule Landkreis im Cham e.V., Cham

Estonian Fieldbus Competemcy Center, Tallin

Tallinna Polütechnikum, Tallin

Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna, Sepsiszentgyörgy

Universidad de Valladolid, Valladolid

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Csatlakozz Facebook oldalunkhoz

top 7 1 1 16 h esza 2020 01350 top 7 1 1 16 h esza 2020 01351 top 7 1 1 16 h esza 2020 01352 top 7 1 1 16 h esza 2020 01353
gff bekes palyazat fokrol fokra s efop 3 3 2 16 2016 00351 c fekvo mtesz banner 2017
gffbekes essd certificate banner tiop113
logo ntp b thumb 
gff bekes elmenypedagogia  emmi logo  hatartalanul logo

top 5 2 1 15 bs1 2016 00002 c fekvo nyomdai 002 

   emmi logo  hatartalanul logo